X

NIEWIELE TRZEBA…

WYSTARCZY TWÓJ

1% PODATKU

BY POMÓC REALIZOWAĆ PASJE SPORTOWE

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓL MECHANICZNYCH CKP NR 2 W BIAŁYMSTOKU

x

Przekazanie 1% jest bardzo proste!!!

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer  KRS naszej organizacji

oraz wyliczyć 1% podatku.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MECHANIAK” W BIAŁYMSTOKU

Nr KRS: 0000313028

Uczniowski Klub Sportowy „Mechaniak” w Białymstoku jest stowarzyszeniem non-profit wpisanym w 2008 roku na listę organizacji pożytku publicznego. Od początku swojego istnienia celem stowarzyszenia jest organizacja życia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku oraz imprez sportowych promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie patologiom.

Działalność  UKS „Mechaniak” w 2014 roku:

 • 10 sekcji sportowych (piłki nożnej, futsalu, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, lekkiej atletyki, trójboju siłowego, łyżwiarstwa szybkiego, tenisa stołowego, szachowej).
 • Organizacja XII Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
 • Organizacja XII  Jesiennego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkól Mechanicznych.
 • Organizacja IV Otwartego Turnieju Koszykówki 3×3 „Mechaniak Streetball 2014”.
 • Organizacja V Mistrzostw Zespołu Szkół Mechanicznych w Biegach Przełajowych.
 • Organizacja VII Halowych Mistrzostw Zespołu Szkół Mechanicznych w Pchnięciu Kulą.
 • Organizacja wewnątrzszkolnych turniejów piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego.
 • Organizacja III Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Piłce Plażowej – „Plażówka z Mechaniakiem 2014”.
 • Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

Drużyny UKS „Mechaniak” osiągały bardzo dobre wyniki na arenie miejskiej oraz województwa podlaskiego:

 • IX miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim.
 • III miejsce  w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu.
 • II miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Łyżwiarstwie Szybkim Chłopców.
 • IX miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce R­­ęcznej Chłopców.
 • II miejsce w II lidze Licealiady Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Chłopców- awans do I ligi.
 • III miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej Chłopców.
 • XII miejsce w  Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców.
 • I miejsce w Międzynarodowym Turnieju „Mechaniak CUP 2013”.
 • I miejsce w VIII Jesiennym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o puchar Dyrektora Zespołu Szkól Mechanicznych.

Plany na 2015 rok:

Organizacja cyklicznych imprez sportowych:

 • XIII Jesienny Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkól Mechanicznych.
 • XIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
 • V Otwarty Turniej Koszykówki 3×3 „Mechaniak Streetball 2015”.
 • „Dzień Sportu” organizowany w pierwszy dzień wiosny.
 • Organizacja wewnątrzszkolnych turniejów piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego.
 • II Turniej Tenisa Ziemnego.
 • IV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Plażowej „Plażówka z Mechaniakiem 2015”.
 • VI Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych w Biegach Przełajowych.
 • VIII Halowe Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych w Pchnięciu Kulą.
 • Pomoc w uzyskaniu stypendium sportowego wybitnym sportowcom naszych sekcji.
 • Zakup sprzętu sportowego.
 • Zakup strojów sportowych uczniom należącym do sekcji UKS „Mechaniak” w Białymstoku.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KROK PO KROKU:

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

KROK 1należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku:

 • posiadającą status organizacji pożytku publicznego (wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć na stronach Departamentu Pożytku Publicznego oraz w internetowej bacie organizacji pożytku publicznego http://bazy.ngo.pl),
 • nie prowadzącej działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

KROK 2należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. W przypadku UKS „Mechaniak” jest to numer KRS: 0000313028. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

 • 1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).
 • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
 • Wszystkie informacje dotyczące Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mechaniak” w Białymstoku dostępne są na stronie internetowej: www.uks.mechaniak.com.pl

Serdecznie dziękujemy.

Zarząd UKS „Mechaniak” w Białymstoku

x