Uczniowski Klub Sportowy „MECHANIAK” w Białymstoku – organizacja pożytku publicznego