Uczniowski Klub Sportowy „MECHANIAK” w Białymstoku powstał w marcu 2003 roku. Został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod poz. Ew 136. Na Walnym Zebraniu wybrano władze w skład których weszli:

x

Przewodniczący Zarządu: Radosław Biskup, V-ce przewodniczący Zarządu: Lech Gorczak, Członkowie Zarządu: Artur Sacharczuk, Jakub Oświeciński, Grzegorz Ingielewicz, Sekretarz: Daniel Olechno, Komisja Rewizyjna: Łukasz Krysiuk, Krzysztof Radel, Artur Śliwka.

Od początku swojego istnienia UKS „Mechaniak” prowadził sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, trójboju siłowego, lekkoatletyki, łyżwiarstwa szybkiego oraz Wschodnich Sztuk Walki. W dniu 01 grudnia 2003 roku na wniosek Pana Jacka Peczyńskiego powołano sekcję kartingową, która od wielu lat funkcjonowała w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku. W roku 2005 podczas obrad Walnego Zebrania wybrany zostaje nowy zarząd UKS „Mechaniak” w Białymstoku, w skład którego weszli:

Przewodniczący Zarządu: Lech Gorczak, V-ce przewodniczący Zarządu: Michał Nierodzik, Członkowie Zarządu: Dariusz Troc, Paweł Misztalewski, Paweł Smarżewski, Sekretarz: Daniel Olechno, Komisja Rewizyjna: Łukasz Krysiuk, Artur Śliwka, Paweł Łucyk.

W roku szkolnym 2007/2008 Uczniowski Klub Sportowy „Mechaniak” miał dwa momenty zwrotne w swojej historii. Po niespełna trzech miesiącach od ponownego wyboru na Przewodniczącego Zarządu, ze stanowiska zrezygnował Pan Lech Gorczak. W zaistniałej sytuacji, w trybie natychmiastowym, w dniu 18 grudnia 2007 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, wybrano nowy Zarządu Klubu oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Prezes Zarządu: Jakub Jakubiec, Wiceprezes: Krzysztof Topolański, Członek Zarządu: Jacek Sierocki, Członek Zarządu: Łukasz Ambrożej, Sekretarz: Andrzej Nowacki,Komisja Rewizyjna (przewodniczący): Artur Śliwka, Członek KR: Gabriel Wierzbicki, Członek KR: Paweł Łucyk.

1) Koszykówka

– W 1951 roku powstało Zrzeszenie Sportowe Szkolnictwa   Zawodowego „Zryw” z sekcjami, również piłki koszykowej.

– 1966/1968: trzykrotne mistrzostwo w piłce koszykowej wśród klubów walczących w wojewódzkiej klasie „A”;

– 1966/1972: uczniowie siedmiokrotne uczestniczyli w półfinałach mistrzostw Polski;

– 1970 – w Mistrzostwach Okręgu Szkół Średnich uczniowie zdobyli III miejsce w koszykówce.

– 1987/1988 – I miejsce w Lidze Nauczycielskiej w Koszykówce (nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Aleksy Olesiuk xzostał królem strzelców);

– 1988/1989 – I miejsca w finale wojewódzkim szkół ponadpodstawowych w koszykówce w ramach Igrzysk Młodzieży xSzkolnej oraz I miejsce w lidze koszykowej nauczycieli.

– 1989/1990 – I miejsca nauczycieli w koszykówce w ramach Ligi Nauczycielskiej.

– 1990/1991 – I miejsca drużynowo w Mistrzostwach Województwa Szkół Ponadpodstawowych w koszykówce xchłopców – SZS, I miejsce drużynowo w Spartakiadzie Młodzieży w koszykówce.

– 1990/1991 zajęcie II miejsca w III Wojewódzkich Mistrzostwach Zespołów Niezrzeszonych w Koszykówce Ognisko xGenticus.

–  1990/1991 zajęcie V miejsca  w lidze nauczycielskiej.

– 1992/1993 zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Województwa Juniorów w koszykówce.

– 1992/1993 zajęcie II miejsca w Spartakiadzie Wojewódzkiej w koszykówce.

– 1994/1995 zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Województwa Juniorów w koszykówce.

– 2005/2006 zajęcie 9 miejsca (1 liga) w Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce

– 2006/2007 zajęcie 8 miejsca (1 liga) w Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce

– 2007/2008 zajęcie 7 miejsca (1 liga) w Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce

– 2008/2009 zajęcie 10 miejsca (1 liga) w Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce

– 2009/2010 zajęcie 3 miejsca (2 liga) w Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce

Wpisany do KRS 12.09.2008 pod numerem KRS 0000313028

Reprezentacja Zespołu Szkół Mechanicznych w piłce nożnej w roku 1973-74